Doelen

Doelstelling

De stichting heeft tot doel bekendheid bij het publiek te vergroten van het communistisch (wetenschappelijk-socialistisch) gedachtegoed als bijdrage aan de politieke en culturele veelkleurigheid van de informatievoorziening in Nederland

 

Realisatie van doelen

De stichting tracht doel te bereiken door:

  1. ondersteuning van de krant Manifest als centrum van een landelijk netwerk van correspondenten en lezers;
  2. ondersteuning van de ontwikkeling en onderhoud van de Manifest website als informatie centrum in nieuwe media;
  3. bevordering van bijeenkomsten waarop de communistische visie op actuele en historische vraagstukken wordt uiteengezet;
  4. de stichting heeft geen winstoogmerk.
  5. de doelstellingen dienen te worden geëffectueerd zodanig dat door de stichting wordt voldaan aan de wet- en regelgeving met betrekking tot algemeen nut beogende instellingen uit hoofde van artikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats getreden regeling.