Financiën

Het vermogen van de stichting VCG zal worden gevormd door:

  1. subsidies en donaties
  2. schenkingen, erfstellingen en legaten
  3. alle andere verkrijgingen en baten