Steun ons

Steun

De Stichting VCG is voor een groot deel afhankelijk van giften, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, subsidies en andere externe financieringsbronnen.

Wij kunnen met uw stun ons goede werk blijven voortzetten in de toekomst.

Er zijn twee manieren om ons financieel te steunen:

 • Giften
 •  Schenkingen
 •  Legaten en erfenissen
 •  Afzien van declaratie als vrijwilliger

Giften

U kunt uw gift overmaken op

 • bankrekening NL38INGB0007808612
 • ten name van de Stichting VCG
 • onder vermelding van ‘gift‘.

De Stichting VCG heeft bij de Belastingdienst de status van ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor kunnen aan de stichting gedane giften voor belastingaftrek in aanmerking komen.

U kunt de erkenning van de Stichting VCG als ANBI door de Belastingdienst controleren op ANBI zoeken, u vult in:

instelling: Stichting VCG

De belastingaftrek geldt zowel voor particulieren als zelfstandige ondernemers, die de giften onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting in aftrek kunnen nemen. Raadpleeg zonodig uw belastingadviseur en/of kijk op:

Bedrijven en instellingen kunnen de giften onder voorwaarden in aftrek nemen voor de vennootschapsbelasting. Raadpleeg zonodig uw belastingadviseur of accountant.

Schenkingen

U kunt uw gift overmaken op

 • bankrekening NL38INGB0007808612
 • ten name van de Stichting VCG
 • onder vermelding van ‘schenking‘.

De Stichting VCG heeft bij de Belastingdienst de status van ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor kunnen schenkingen aan de stichting voor belastingaftrek in aanmerking komen. Schenkingen kunnen door de stichting onder gunstige fiscale voorwaarden worden ontvangen.

U kunt de erkenning van de Stichting VCG als ANBI door de Belastingdienst controleren op ANBI zoeken, u vult in:

instelling: Stichting VCG

Legaten en erfenissen

U kunt uw legaat of erfenis overmaken op

 • bankrekening NL38INGB0007808612
 • ten name van de Stichting VCG
 • onder vermelding van ‘legaat‘ of ‘erfenis‘.

De Stichting VCG heeft bij de Belastingdienst de status van ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor kunnen aan de stichting gedane giften voor belastingaftrek in aanmerking komen.  Tevens kunnen legaten en erfenissen door de stichting onder gunstige fiscale voorwaarden worden ontvangen.

U kunt de erkenning van de Stichting VCG als ANBI door de Belastingdienst controleren op ANBI zoeken, u vult in:

instelling: Stichting VCG

Afzien van declaratie als vrijwilliger

Ook wanneer vrijwilligers voor onze stichting werkzaamheden verrichten en afzien van declaratie van daarmee samenhangende gemaakte onkosten, kunnen deze kosten als gift voor belastingaftrek in aanmerking komen, kijk op: