Steun Ons

De Stichting VCG is voor een groot deel afhankelijk van giften, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, subsidies en andere externe financieringsbronnen en steun.

Wij kunnen met uw steun ons goede werk blijven voortzetten in de toekomst.

De Stichting VCG heeft bij de Belastingdienst de status van ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor kunnen aan de stichting gedane giften, schenkingen, erfstellingen, legaten of andere steun voor belastingaftrek in aanmerking komen of onder fiscaal voordelige omstandigheden gedaan worden.

U kunt de erkenning van de Stichting VCG als ANBI door de Belastingdienst controleren. U vult in:

Instelling: Stichting VCG

Er zijn een aantal manieren om ons financieel te steunen:

 • Periodieke Giften
 • Gewone Giften
 • Schenkingen
 • Legaten en erfenissen
 • Afzien van declaratie als vrijwilliger

Als particulier is het afsluiten van een overeenkomst voor een periodiek gift zeer voordelig omdat u dan in aanmerking komt voor belastingaftrek van het voledig gedoneerde bedrag.

 

 

Periodiek Gift

Periodieke giften zijn voledig aftrekbaar en zijn dus een zeer vordelige manier om onze stichting te steunen – voor ons en voor u. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het periodiek gift wordt overgemaakt voor minimaal 5 jaren. En dat u met ons een schriftelijke overeenkomst sluit. Voor meer informatie kijk op de website van de belastingdienst.

Wij hebben een stappenplan ontworpen om het u zo makkelijk mogelijk een overeenkomst voor een periodiek gift aan te gaan, die voldoet aan deze voorwaarden.

 1. Kies een bedrag dat u aan de Stichting VCG wilt doneren. Dit moet een bedrag zijn dat u elk jaar voor tenminste 5 jaar overmaakt aan de stichting.
 2. Vul dit formulier in.
 3. Stuur dit ingevulde formulier naar info@stichting-vcg.nl. De stichting vult aan haar kant de rest van de informatie in en behoud één van de twee onderdelen van het formulier voor haar eigen administratie, en stuurt het ander onderdeel naar u terug. U moet dit document dan goed bewaren, want de belastingdienst kan erom vragen wanneer u uw belastingaangifte aan het doen bent.
 4. U kan nu elke keer dat u uw belastingaangifte invult het voledige gedoneerde bedrag aftrekken van u inkomen!

Vergeet niet elk jaar u periodiek gift elk jaar over te maken:

 • bankrekening NL38INGB0007808612
 • ten name van de Stichting VCG
 • onder vermelding van ‘periodiek gift [hier uw transactienummer]‘. Dit transactienummer krijgt u toegewezen wanneer u met ons een schriftelijke overeenkomst aangaat. U kunt dit nummer vinden onder kop 4b van de overeenkomst die u van ons teruggestuurd krijgt
Gewone gift

U kunt uw gift overmaken op

 • bankrekening NL38INGB0007808612
 • ten name van de Stichting VCG
 • onder vermelding van ‘gift‘.

De belastingaftrek geldt zowel voor particulieren als zelfstandige ondernemers, die de giften onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting in aftrek kunnen nemen. Hier geldt wel een drempelbedrag. U kunt dus niet altijd het voledige bedrag van het gift aftrekken. Raadpleeg zonodig uw belastingadviseur en/of kijk op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften

Bedrijven en instellingen kunnen de giften onder voorwaarden in aftrek nemen voor de vennootschapsbelasting. Raadpleeg zonodig uw belastingadviseur of accountant.

Schenking

U kunt uw gift overmaken op

 • bankrekening NL38INGB0007808612
 • ten name van de Stichting VCG
 • onder vermelding van ‘schenking‘.

Schenkingen aan de stichting VCG kunnen in aanmerking komen voor belastingaftrek. Schenkingen kunnen door de stichting onder gunstige fiscale voorwaarden worden ontvangen.

Legaat of Erfenis

U kunt uw legaat of erfenis overmaken op

 • bankrekening NL38INGB0007808612
 • ten name van de Stichting VCG
 • onder vermelding van ‘legaat‘ of ‘erfenis‘.

De Stichting VCG heeft bij de Belastingdienst de status van ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor kunnen aan de stichting gedane giften voor belastingaftrek in aanmerking komen.  Tevens kunnen legaten en erfenissen door de stichting onder gunstige fiscale voorwaarden worden ontvangen.

Afzien van declaratie als vrijwilliger

Ook wanneer vrijwilligers voor onze stichting werkzaamheden verrichten en afzien van declaratie van daarmee samenhangende gemaakte onkosten, kunnen deze kosten als gift voor belastingaftrek in aanmerking komen, kijk op: