Financiële Verantwoording 2023 Stichting VCG
  Jaarrekening 2023 Jaarrekening 2022
Baten    
Directe donaties 4616,00 2785,00
Niet gedeclareerde uitgaven 2802,33 1562,61
Totaal 7418,33 4347,61
     
Lasten    
Representatie / publicaties 3018,41 1249,34
Overige exploitatiekosten 306,22 1401,12
Communicatie / website / bankkosten 254,48 271,86
Totaal 3579,11 2922,30
Jaar saldo 3839,22 1425,32
Totaal saldo 7797,02 3957,80

Toelichting

 • De Stichting is in 2019 actief geworden. In 2020 zou de Stichting zich ontplooien hetgeen door de corona-pandemie ernstig is beperkt hetgeen zich doorzette in 2021. In 2022 zijn de activiteiten voorzichtig ontplooid met de productie van flyers en bijeenkomsten, waarvoor ook reiskosten en verblijfkosten werden gemaakt. Deze trend is in 2023 doorgezet hetgeen in de ‘lasten’ wordt uitgedrukt.

 • De donaties zijn particuliere giften die per bankoverschrijving zijn overgemaakt. Zij zijn in 2023 gegroeid mede als effect van de ontwikkelde activiteiten die in 2024 verder zullen worden ontplooid. Mede dankzij de toegenomen donaties.

 • De niet gedeclareerde uitgaven zijn door bestuursleden gemaakte kosten voor het doel van de stichting die niet zijn gedeclareerd.

 • De representatie / publicaties betreffen drukkosten van actiemateriaal en reis- en verblijfkosten die het doel van de stichting dienen.

 • De overige exploitatiekosten zijn reiskosten, ten behoeve van het bijwonen van bijeenkomsten en evenementen die correspondeerden met het doel van de stichting.

 • De communicatie, website en bankkosten is het totaal dat daaraan is uitgegeven.

Financiële Verantwoording 2022 Stichting VCG
  Jaarrekening 2022 Jaarrekening 2021
Baten    
Directe donaties 2785,00 1115,00
Niet gedeclareerde uitgaven 1562,61 1738,08
Totaal 4347,61 2853,08
     
Lasten    
Representatie / publicaties 1249,34 1101,69
Overige exploitatiekosten 1401,12 636,39
Communicatie / website / bankkosten 271,86 221,84
Totaal 2922,30 1959 ,92
Jaar saldo 1425,32 893,16
Totaal saldo 3957,80 2532,48

Toelichting

 • De Stichting is in 2019 actief geworden. In 2020 zou de Stichting zich ontplooien hetgeen door de corona-pandemie ernstig is beperkt hetgeen zich doorzette in 2021.
 • In 2022 zijn de activiteiten voorzichtig ontplooid met de productie van flyers en bijeenkomsten, waarvoor ook reiskosten en verblijfkosten werden gemaakt.
 • De donaties zijn particuliere giften die per bankoverschrijving zijn overgemaakt.
 • De niet gedeclareerde uitgaven zijn door bestuursleden gemaakte kosten voor het doel van de stichting die niet zijn gedeclareerd.
 • De representatie / publicaties betreffen drukkosten van actiemateriaal en reis- en verblijfkosten die het doel van de stichting dienen.
 • De overige exploitatiekosten zijn reiskosten, ten behoeve van het bijwonen van bijeenkomsten en evenementen die correspondeerden met het doel van de stichting.
  De communicatie, website en bankkosten is het totaal dat daaraan is uitgegeven.
Financiële Verantwoording 2021 Stichting VCG
  Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2020
Baten    
Directe donaties 1115,00 1235,00
Niet gedeclareerde uitgaven 1738,08 1921,00
Totaal 2853,08 3156,00
     
Lasten    
Representatie / publicaties 1101,69 910,00
Overige exploitatiekosten 636,39 1011,00
Communicatie / website / bankkosten 211,84 211,84
Totaal 1959,92 2132,84
Jaar saldo 893,16 1023,16
Totaal saldo 2532,48 1639,32

Toelichting

 • De Stichting is in 2019 actief geworden. In 2020 zou de Stichting zich ontplooien hetgeen door de corona-pandemie ernstig is beperkt hetgeen zich doorzetten in 2021.
 • De donaties zijn particuliere giften die per bankoverschrijving zijn overgemaakt.
 • De niet gedeclareerde uitgaven zijn door bestuursleden gemaakte kosten voor het doel van de stichting die niet zijn gedeclareerd.
 • De representatie / publicaties betreffen drukkosten van actiemateriaal en reis- en verblijfkosten die het doel van de stichting dienen.
 • De overige exploitatiekosten zijn reiskosten, ten behoeve van het bijwonen van bijeenkomsten en evenementen die correspondeerden met het doel van de stichting.
 • De communicatie, website en bankkosten is het totaal dat daaraan is uitgegeven.
Financiële Verantwoording 2020 Stichting VCG
  Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2019
Baten    
Donaties 1235,00 3850,00
Niet gedeclareerde uitgaven 1921,00  
Totaal 3156,00 3850,00
     
Lasten    
Representatie / publicaties 910,00 1189,00
Overige exploitatiekosten 1011,00 1867,00
Communicatie / website / bankkosten 211,84 213,00
Totaal 2132,84 3269,00
     
Saldo 1023,16 581,00

Toelichting

De Stichting is in 2019 actief geworden. In 2020 zou de Stichting zich ontplooien hetgeen door de corona-pandemie ernstig is beperkt.

De donaties zijn particuliere giften die per bankoverschrijving zijn overgemaakt.

De niet gedeclareerde uitgaven zijn gemaakte kosten voor het doel van de stichting die niet zijn gedeclareerd.

De representatie / publicaties betreffen drukkosten van actiemateriaal die het doel van de stichting dienen.
De overige exploitatiekosten zijn reis- en verblijfkosten, ten behoeve van het bijwonen van bijeenkomsten en evenementen die correspondeerden met het doel van de stichting.

De communicatie, website en bankkosten is het totaal dat daaraan is uitgegeven.

Financiële Verantwoording 2019 Stichting VCG
  Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018
Baten    
Donaties 3850,00 n.v.t.
Totaal 3850,00  
     
Lasten    
Representatie / publicaties 1189,00 n.v.t.
Overige exploitatiekosten 1867,00 n.v.t.
Communicatie / website / bankkosten 213,00 n.v.t.
Totaal 3269,00  
     
Saldo 581,00 n.v.t.

Toelichting

De Stichting is in 2019 actief geworden. Voor 2018 zijn er daarom geen gegevens.

De donaties zijn particuliere giften die per bankoverschrijving zijn overgemaakt.

De representatie / publicaties betreffen drukkosten van actiemateriaal die het doel van de stichting dienen.

De overigen exploitatiekosten zijn bankkosten en reis- en verblijfkosten, ten behoeve naar bijeenkomsten en evenementen die correspondeerden met het doel van de stichting.

Beloningsbeleid

De werkzaamheden voor onze stichting vinden plaats op vrijwillige basis. Er wordt daarvoor geen honorarium verstrekt. Wel kunnen vergoedingen voor gemaakte onkosten worden gegeven, wanneer deze onkosten samenhangen met werkzaamheden waartoe het bestuur heeft besloten en waarvoor opdracht is gegeven. Vergoedingen worden betaald voorn zover de middelen van de stichting dat toelaten.

Het uitbetalen van onkostenvergoedingen vindt eerst plaats nadat een gespecificeerde en van bewijsstukken voorziene declaratie bij de penningmeester is ingediend.

Indien afgezien wordt van declaratie van gemaakte onkosten kan de penningmeester worden verzocht een verklaring af te geven, dat de onkosten zijn gemaakt in verband met de werkzaamheden van de stichting, waartoe het bestuur heeft besloten en waarvoor opdracht is gegeven.