Financiƫle Verantwoording Stichting VCG

Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018
Baten
Donaties 3850,00 n.v.t.
Totaal 3850,00
Lasten
Representatie / publicaties 1189,00 n.v.t.
Overige exploitatiekosten 1867,00 n.v.t.
Communicatie / website / bankkosten 213,00 n.v.t.
Totaal 3269,00
Saldo 581,00 n.v.t.
Toelichting De Stichting is in 2019 actief geworden. Voor 2018 zijn er daarom geen gegevens. De donaties zijn particuliere giften die per bankoverschrijving zijn overgemaakt. De representatie / publicaties betreffen drukkosten van actiemateriaal die het doel van de stichting dienen. De overigen exploitatiekosten zijn bankkosten en reis- en verblijfkosten, ten behoeve naar bijeenkomsten en evenementen die correspondeerden met het doel van de stichting.

Beloningsbeleid

De werkzaamheden voor onze stichting vinden plaats op vrijwillige basis. Er wordt daarvoor geen honorarium verstrekt. Wel kunnen vergoedingen voor gemaakte onkosten worden gegeven, wanneer deze onkosten samenhangen met werkzaamheden waartoe het bestuur heeft besloten en waarvoor opdracht is gegeven. Vergoedingen worden betaald voorn zover de middelen van de stichting dat toelaten. Het uitbetalen van onkostenvergoedingen vindt eerst plaats nadat een gespecificeerde en van bewijsstukken voorziene declaratie bij de penningmeester is ingediend. Indien afgezien wordt van declaratie van gemaakte onkosten kan de penningmeester worden verzocht een verklaring af te geven, dat de onkosten zijn gemaakt in verband met de werkzaamheden van de stichting, waartoe het bestuur heeft besloten en waarvoor opdracht is gegeven.